Αφήστε το δούλεμα περί παράλληλου προγράμματος


Αν δε σας δώσουν την άδεια ,ούτε για κατούρημα...


Το τελευταίο Μνημόνιο περιλαμβάνει ρητά και κατηγορηματικά «ρήτρα ιδιοκτησίας» («ενστερνισμός», όπως είναι η φράση των …επίσημων μεταφραστών, βλ. σελ. 1014) και  των δύο προηγούμενων (ν. 3845/2010 και 4046/2012)

Ρήτρα μη αθέτησης υποχρέωσης (σελ. 1005)

Ρήτρα απαγόρευσης εναλλακτικού προγράμματος (σελ. 1014),

Ρήτρα κηδεμονίας του Υπουργικού Συμβουλίου από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο (σελ. 1019)